گەڕان
Kurdish

ناوماڵ و چێشتخانە

عرض ك
ڕیزیبکە بەپێی
نمایش لە پەڕەیەکدا
صورة سێتی کەوچک و چنگال
صورة مەنجەڵی بوخاری کارەبایی

مەنجەڵی بوخاری کارەبایی

مارکەی پانەسۆنیکی یابانی زیاتر لە ١٠ جۆر ئیش دەکات
119,000 دینار
صورة مەنجەڵی بوخار
صورة کتری ستیلی ئەسڵ
صورة Fakir کتری کارەبایی

Fakir کتری کارەبایی

نوێترین مۆدێلی کتری کارەبایی فکیر کتری ئاوگەرمکەر ئەڵمانی گەرەنتی یەك ساڵ
100,000 دینار
صورة قۆری و کتری کارەبایی