گەڕان
Kurdish

ناوماڵ و چێشتخانە

عرض ك
ڕیزیبکە بەپێی
نمایش لە پەڕەیەکدا
صورة عەسارەی میوە

عەسارەی میوە

عەسارەی میوەی دەستی
53,000 دینار
صورة عەجانە

عەجانە

عەجانە بۆ بەکارهێنانی جۆراوجۆر
360,000 دینار 333,000 دینار
صورة چەقۆ

چەقۆ

چەقۆی پۆڵا
22,000 دینار 17,500 دینار
صورة چەقۆی تایبەت

چەقۆی تایبەت

30,000 دینار 24,500 دینار