گەڕان
Kurdish

مەکینەی گۆشت و سورکردنەوە

عرض ك
ڕیزیبکە بەپێی
نمایش لە پەڕەیەکدا
صورة ئامێری شت سوورکردنەوە
صورة  7.7 L ئامێری خوارد سورکردنەوە

7.7 L ئامێری خوارد سورکردنەوە

دەتوانیت بەبێ ڕۆن هەموو شتێكی پێ سووربکەیتەوە بۆ سنگی مریشك و ماسی فنگر خواردنی تری پێ دەکرێت
188,000 دینار
صورة مایکرۆ و فڕن بەیەکەوە

مایکرۆ و فڕن بەیەکەوە

دیزانێکی نوێی هەیە 25-30 L بەردەستە گەرەنتی لەگەڵدایە
285,000 دینار