گەڕان
Kurdish

عەسارە و تاحونە

عرض ك
ڕیزیبکە بەپێی
نمایش لە پەڕەیەکدا
صورة میکسەر

میکسەر

82,500 دینار
صورة عەجانەی گەورەی 10 L

عەجانەی گەورەی 10 L

کامل ئاسنە دەوەرەوەی 10 L دوو ماتۆری کامل ئاسنە مارکەی ئەڵمانیە
325,000 دینار
صورة عەجانەی ئەڵمانی

عەجانەی ئەڵمانی

مارکەی : FAKIR
270,000 دینار
صورة تاحونەی ئەڵمانی

تاحونەی ئەڵمانی

زەمانی لەگەڵدایە تەنها نیو ئەمپێر کارەبات دەوێت بۆ وردکردنی هەموو جۆرە دەودو دەرمانێك بەکاردێت
100,000 دینار
صورة عەسارە

عەسارە

مارکەی : FAKIR
165,000 دینار
صورة سێتی عەسارە

سێتی عەسارە

150,000 دینار