گەڕان
Kurdish

خواردنی وشکە

سەرجەم وشکە و پاقلەمەنیەکان لێرە دەست بخە

عرض ك
ڕیزیبکە بەپێی
نمایش لە پەڕەیەکدا
صورة ساوەری شعرییەی نەورەس

ساوەری شعرییەی نەورەس

شعریەی تیدایە
1,000 دینار
صورة نۆکی کیسەی نەورەس
صورة برنجی خڕی نەورەس
صورة ساوەری سادە نەورەس
صورة فاسۆلیای نەورەس

فاسۆلیای نەورەس

Nawraz
1,750 دینار
صورة گەنمەشامی نەورەس